De Uniforme Agrarische Belasting (UAB) in Rusland

De Uniforme Agrarische Belasting (UAB) in Rusland

Rusland is het grootste land ter wereld en daarom kijken boeren uit landen waar land schaarser is, zoals Nederland, vaak met interesse naar dit kolossale ‘land van mogelijkheden’. Maar hoe werkt het boerenbedrijf in Rusland eigenlijk? In deze blogpost zal ik uitleggen hoe agrarische activiteiten worden belast in Rusland. Als je geïnteresseerd bent in het bezitten van land in Rusland als buitenlander, raad ik je ook aan om mijn blogpost te lezen over beperkingen op buitenlands grondbezit in Rusland.

In Rusland is de landbouw een van de grootste sectoren van de economie. Plantenteelt wordt beschouwd als de belangrijkste richting en omvat het merendeel van de agrarische productie. Onder de belangrijkste geteelde gewassen kunnen we benadrukken: granen; aardappelen; sojabonen; groenten.

De Russische regering heeft er al vele jaren naar gestreefd om de landbouw in Rusland te stimuleren. Een manier waarop ze dit probeerde te doen was met behulp van een speciaal belastingregime: de Uniforme Agrarische Belasting (UAB).

In dit artikel willen we bespreken wie dit belastingregime kan toepassen, welke beperkingen er zijn, en nog belangrijker, de voordelen van het toepassen van zo’n belasting.

Op deze pagina

Welke belastingstelsels zijn er in Rusland

Het Algemene Belastingstelsel (ABS)

Het Vereenvoudigde Belastingstelsel (VBS)

Het Vergunningsbelastingstelsel

Belasting op Professioneel Inkomen (BPI)

Automatisch Belastingsysteem (ABS)

Uniforme Agrarische Belasting (UAB)
Lijst van Producten Waarop de UAB Kan Worden Toegepast
Op Welke Producten de UAB Niet Toegepast Mag Worden
Dit Zijn de Entiteiten Die de Uniforme Agrarische Belasting Niet Kunnen Toepassen:
Doorverkoop van Agrarische Producten Is Geen Een Agrarische Activiteit
Maximum Aantal Werknemers Onder Dit Belastingregime
Welke Belastingtarieven Betalen Individuele Ondernemers (IO’s) en Organisaties Wanneer Ze de Uniforme Agrarische Belasting (UAB) Toepassen?
Vermogensbelasting van Agrarische Producenten
BTW Voor Agrarische Producenten
Vrijstelling van BTW onder UAB
Negatieve Aspecten van het Toepassen van de Uniforme Agrarische Belasting (UAB)
Positieve Aspecten van het Toepassen van de Uniforme Agrarische Belasting (UAB):

Conclusie

Welke Belastingstelsels Bestaan Er in Rusland

terug naar boven

Als kleine ondernemer in Rusland heb je vaak de mogelijkheid om te kiezen voor een voordeliger belastingstelsel. Deze keuze heeft een behoorlijke impact, want met verschillende belastingstelsels wordt op verschillende momenten en met andere tarieven belasting geheven. Daarom is het belangrijk om in het begin te begrijpen welke belastingregimes geschikt zijn voor jouw bedrijf.

In Rusland zijn er zes belastingstelsels:

 • Algemeen belastingstelsel – ABS;
 • Vereenvoudigd belastingstelsel – VBS;
 • Uniforme Agrarische Belasting – UAB;
 • Octrooibelastingstelsel – OBS;
 • Belasting voor zelfstandigen – NPD;
 • Automatisch Belastingsysteem – ABS.

De belasting die een ondernemer voor werknemers moet betalen verschillen weinig onder de verschillende regimes, dus daar gaan we verder niet op in. In deze blogpost voor een overzicht van wat het kost om een werknemer in Rusland in dienst te nemen.

Het Algemene Belastingstelsel (ABS)

terug naar boven

Het Algemene Belastingstelsel is, de term zegt het al, een systeem dat kan worden gebruikt door alle ondernemers en bedrijven zonder beperkingen. Het algemene regime wordt automatisch toegepast op bedrijven en individuele ondernemers die geen ander regime hebben gekozen. De belangrijkste belastingen onder het ABS zijn BTW, vennootschapsbelasting voor rechtspersonen, inkomstenbelasting voor individuele ondernemers, en onroerendezaakbelastingen.

De volgende BTW tarieven zijn er in Rusland: 0% – bij de verkoop van goederen voor export; 10% – voor de verkoop van voedingsmiddelen, kinderproducten, periodieken en medische producten; 20% – in alle andere gevallen.

Vennootschapsbelasting: Voor besloten vennootschappen – 20%, belastbaar inkomen verminderd met kosten. Individuele ondernemers betalen geen vennootschapsbelasting.

Onroerendezaakbelastingen (indien dergelijk onroerend goed bestaat): Onroerendezaakbelasting, grondbelasting, voertuigbelasting. In vermogensbelasting hebben de regio enige autonomie om een lager tarief in te stellen.

Het Vereenvoudigde Belastingstelsel (VBS)

terug naar boven

Het VBS is een speciaal belastingregime ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven. De belastingdruk onder dit regime is aanzienlijk lager dan onder het ABS. Bedrijven kunnen het VBS niet toepassen als:

 • Het aandeel van deelname van andere organisaties meer dan 25% bedraagt;
 • Het bedrijf vestigingen heeft;
 • De volgende bedrijven kunnen VBS niet toepassen:banken, verzekeraars, neiet-staatspensioenfondsen, pandjeshuizen, beleggingsfondsen.

Wie kan het VBS toepassen?

Bedrijven met een jaarlijkse omzet die niet hoger is dan 164,4 miljoen roebel, en een gemiddeld personeelsbestand van niet meer dan 100 personen.

Onder het VBS wordt een algemene belasting betaald, die in plaats komt van de volgende belastingen:

 • Vennootschapsbelasting voor bedrijven, inkomstenbelasting voor individuele ondernemers;
 • BTW op binnenlandse transacties (dus niet voor import);
 • Onroerendezaakbelasting voor organisaties op basis van de gemiddelde jaarwaarde, voor individuele ondernemers – onroerendezaakbelasting op onroerend goed dat wordt gebruikt in het bedrijf.

Er zijn 2 varianten van dit belastingstelsel:

Inkomsten – 6%;

Inkomsten verminderd met kosten – 15%.

Bedrijven en individuele ondernemers onder het VBS hoeven geen onroerendezaakbelasting te betalen. Het maakt niet uit wanneer of hoe commercieel onroerend goed is gekocht – als een ondernemer ermee werkt, is er geen belasting verschuldigd. Er moet echter een speciale verklaring worden ingediend bij de belastingdienst met betrekking tot dergelijk onroerend goed. Vrijstelling van onroerendezaakbelasting is niet van toepassing als het onroerend goed is opgenomen in de lijst van onroerend goed dat belast wordt met onroerendezaakbelasting op basis van kadastrale waarde. Hieronder vallen gebouwen en ruimtes bestemd voor kantoren, winkels, horecagelegenheden, huishoudelijke diensten. Elk jaar wordt een lijst van dergelijke uitzonderingen opgesteld.

Kijk naar onze blog post over dit belastingstelsel voor meer informatie.

Het Vergunningsbelastingstelsel

terug naar boven

Dit belastingstelsel houdt in dat ondernemers een vergunning (in het Russisch wordt de voor ons verwarrende term ‘patent’ gebruikt’) verwerven. Hiermee verkrijgen zij het recht om een specifiek soort activiteit uit te oefenen. De ondernemer betaalt een vast bedrag op basis van de duur van de geldigheid van de vergunning.

Wie kan het Vergunningsbelastingstelsel toepassen? Individuele ondernemers die voldoen aan de vastgestelde beperkingen en die een de nodige vergunning hebben aangevraagd. Beperkingen en restricties zijn onder meer:

Het aantal werknemers – niet meer dan 15 personen.

Jaarlijkse inkomsten – niet meer dan 60 miljoen roebel.

Individuele ondernemers die zich bezighouden met een specifiek type activiteit – de volledige lijst van activiteiten die in aanmerking komen voor het OBS in het belastingplichtige gebied wordt beschreven in een speciale wet. Deze lijst is vrij uitgebreid, maar hier zijn enkele voorbeelden: fotografiediensten, schriftelijke en mondelinge vertaaldiensten, ontwikkeling van computersoftware, productie van bakkerij- en banketproducten, en vele anderen.

Welke belastingen betalen individuele ondernemers die het Vergunningsbelastingstelsel toepassen?

Onder dit belastingstelsel betalen ondernemers alleen voor de kosten voor het verkrijgen van de vergunning. Het vervangt de inkomstenbelasting, BTW op binnenlandse transacties, en onroerendezaakbelasting op onroerend goed gebruikt in activiteiten die worden gedekt door het octrooi.

Belasting op Professioneel Inkomen (NPD)

terug naar boven

In onze blogpost over het werken met een Russische freelancer hebben we de tarieven van deze belasting in ons overzicht opgenomen.

NPD is een speciaal belastingregime voor individuen zonder zich te registreren als individuele ondernemers.

Voorwaarden voor het toepassen van NPD:

Je mag geen werknemers hebben onder dit belastingregime.

Jaarlijkse inkomsten mag niet hoger dan 2,4 miljoen roebel zijn.

Bepaalde activiteiten zijn verboden onder het NPD, zoals het delven en verkopen van mineralen of doorverkoop van goederen.

Welke belastingen worden betaald en wanneer?

Onder dit regime betalen individuen een enkele belasting op professioneel inkomen. BPI-tarieven:

4% als het inkomen afkomstig is van individuen.

6% als het inkomen afkomstig is van rechtspersonen.

Automatisch Belastingsysteem (ABS)

terug naar boven

ABS is een experimenteel belastingregime voor kleine bedrijven. Tot 31 december 2027 is het alleen van toepassing in Moskou en de regio Moskou, de Republiek Tatarstan en de regio Kaluga.

Wie kan ABS toepassen:

Rechtspersonen of individuele ondernemers die aan een reeks eisen voldoen en kunnen ervoor kiezen dit belastingstelsel toe te passen.

Voorwaarden voor het toepassen van ABS:

 • Aantal werknemers: niet meer dan 5.
 • Jaarlijkse inkomsten: niet hoger dan 60 miljoen roebel.
 • Salarissen van werknemers: niet meer dan 5 miljoen roebel per persoon per jaar.
 • Restwaarde van vaste activa van het bedrijf: niet hoger dan 150 miljoen roebel.
 • niet meer dan 25% van de aandelen mag aan andere organisaties toebehoren
 • Geen filialen of afzonderlijke eenheden.
 • De belastingplichtige past geen andere speciale belastingregimes toe.

Onder ABS betalen belastingplichtigen een algemene belasting. Net als bij het VBS is het belastingtarief afhankelijk van het gekozen belastingobject – “Inkomen” of “Inkomen minus Kosten”. Het tarief voor het belastingobject “Inkomen” is 8%, en voor het belastingobject “Inkomen minus Kosten” is het 20%.

Uniforme Agrarische Belasting (UAB)

terug naar boven

Wie kan de Uniforme Agrarische Belasting toepassen?

De Uniforme Agrarische Belasting kan worden toegepast door organisaties en individuele ondernemers die zich bezighouden met agrarische productie, evenals door ondernemers die diensten verlenen aan agrarische producenten op het gebied van landbouw en veeteelt. Agrarische producenten kunnen zowel in de vorm van een OOO als in die van IP bestaan, mits zij zich bezighouden met agrarische productie, de primaire en daaropvolgende (industriële) verwerking ervan uitvoeren en deze productie verkopen.

Agrarische zijn gedefinieerd als producten van de plantaardige productie van land- en bosbouw, dierlijke producten die een technologische bewerking hebben ondergaan om de kwaliteit te behouden en langdurige opslag te garanderen, die als grondstof worden gebruikt bij latere (industriële) verwerking, of die zonder verdere bewerking aan consumenten worden verkocht.

Lijst van Producten Waarop de UAB Kan Worden Toegepast

terug naar boven

De lijst met agrarische producten is vastgesteld in het Besluit van de Regering van de Russische Federatie:

 • Granen (tarwe, gerst, haver, maïs, rijst) en peulvruchten (erwten, bonen, kikkererwten en sojabonen)
 • Katoen en vlas, pinda’s, zonnebloem, suikerriet, suikerbiet, tabak, enz.
 • Fruit, druiven, meerjarige gewassen en bloementeeltproducten
 • Vee, varkens-, schapen- en geitenproducten
 • Gevogelteproducten
 • Paarden-, ezels- en muilezelproducten (inclusief paarden)
 • Rendier- en kamelenproducten
 • Konijnenfokkerij, bontfokkerij
 • Viskwekerij, bijenteelt, zijderupsenteelt, kunstmatige inseminatie
 • Andere veehouderijproducten
 • Commerciële visserijproducten

Producten Waarmee de Uniforme Agrarische Belasting Niet Mag Worden Toegepast

terug naar boven

Accijnsgoederen mogen niet worden verhandeld. Uitzonderingen hierop zijn druiven, wijn, mousserende wijn (champagne), wijnmaterialen en druivensap uit eigen productie.

Dit Zijn de Entiteiten Die de Uniforme Agrarische Belasting Niet Kunnen Toepassen:

terug naar boven

 • Bedrijven en individuele ondernemers die geen agrarische producten produceren, maar ze alleen verwerken.
 • Bedrijven en individuele ondernemers die accijnsgoederen produceren, behalve druivenproducenten en producenten van wijnproducten gemaakt van hun eigen druiven.
 • Vertegenwoordigers van de gokindustrie.
 • Staats-, begrotings- en autonome instellingen.

Doorverkoop Van Agrarische Producten Is Geen Agrarische Activiteit.

terug naar boven

Als een organisatie of individuele ondernemer zich bezighoudt met doorverkoop in plaats van productie van agrarische producten, komen ze niet in aanmerking voor toepassing van de UAB.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat minstens 70% van de inkomsten afkomstig moet zijn van de verkoop van hun eigen agrarische producten, producten van primaire verwerking, of van het verlenen van hulpdiensten aan andere agrarische producenten. Om dit percentage correct te berekenen, kunt u de volgende formule gebruiken:

Inkomsten uit eigen agrarische producten : Totale omzet X 100%

Als het aandeel 70% of meer bedraagt, voldoe je aan de eis om onder dit speciale regime te werken.

Maximum Aantal Werknemers Onder UAB

terug naar boven

Het gemiddelde aantal werknemers in het bedrijf niet meer dan 300 bedragen.

Welke belastingtarieven betalen individuele ondernemers (IO’s) en organisaties wanneer ze de Uniforme Agrarische Belasting (UAB) toepassen?

terug naar boven

De uniforme landbouwbelasting (UAB) vervangt de vennootschapsbelasting en de vermogensbelasting op onroerend goed (maar enkel voor vastgoed dat voor agrarische productie gebruikt wordt).

De algemene regel is dat het UAB-tarief 6% is.
De formule voor het berekenen van de UAB is als volgt: UAB-bedrag (voorheffing) = belastbare som × belastingtarief.
De belastbare som wordt als volgt berekend: inkomsten die tijdens het jaar (of halfjaar) zijn ontvangen – uitgaven die tijdens het jaar (of halfjaar) zijn gedaan.

Rusland heeft talloze regio’s, die grofweg kunnen worden ingedeeld in republieken, gebieden, regio’s, federale steden en autonome districten. Deze regio’s hebben verschillende rechten en plichten, die hun politieke, economische en sociale structuren beïnvloeden. In de ene regio kan het belastingtarief bijvoorbeeld verschillen van het tarief in de andere regio als gevolg van een beslissing van de autoriteiten om het tarief te verlagen om boeren aan te trekken.

In de adbeelding hieronder is aangegeven in welke regio het tarief van de UAB lager is dan het standaardtarief. In alle andere regio’s geldt het standaardtarief.

De UAB moet volgt door de belastingbetaler betaald:

Uiterlijk 28 juli: Voorschot voor de eerste helft van het jaar.
Uiterlijk 28 maart van het volgende jaar na de belastingperiode: Het resterende bedrag van de uniforme belasting minus de voorschotten.

Belasting op eigendom van landbouwproducenten

terug naar boven

Ondernemers die de uniforme landbouwbelasting (UAB) gebruiken, zijn vrijgesteld van het betalen van onroerendgoedbelasting. Er zijn echter uitzonderingen.

Vanaf 2018 zijn alleen bezittingen die direct betrokken zijn bij landbouwactiviteiten vrijgesteld van belasting. Dit omvat activa die worden gebruikt bij de productie, verwerking en verkoop van landbouwproducten of bij het verlenen van diensten aan andere landbouwproducenten. Voorheen was een dergelijke bepaling niet gespecificeerd.

Eigendom van landbouwproducenten kan worden onderverdeeld in twee groepen. De ene wordt rechtstreeks gebruikt voor de productie, zoals tractoren, zaaimachines, enz. De andere is bijkomstig, zoals magazijnen, garages, enz. De belastingvrijstelling geldt voor beide groepen. De vrijstelling is echter niet van toepassing op kantoorruimtes, slaapzalen, administratieve gebouwen en soortgelijke onroerende goederen.

Voorbeeld van berekening van onroerendgoedbelasting:
Een bedrijf bezit een pakhuis met een kadastrale waarde van 5.000.000 ₽. Het belastingtarief in de regio is 2%. Elk kwartaal en aan het eind van het jaar betaalt het bedrijf: 5,000,000 × 2% / 4 = 25,000 ₽. Als het bedrijf de UAB toepast, wordt het pakhuis beschouwd als agrarisch vastgoed dat wordt gebruikt voor productie, en is het bedrijf vrijgesteld van het betalen van deze belasting.

BTW voor Agrarische Producenten

terug naar boven

Vanaf 1 januari 2019 moeten landbouwproducenten die onder de speciale regeling vallen BTW betalen. Voorheen voorzag de belastingwet van de Russische Federatie in een btw-vrijstelling voor UAB-belastingplichtigen. moeten bedrijven en individuele ondernemers (IE’s) onder de UAT alle nodige documenten verwerken als btw-plichtigen, tenzij ze een vrijstelling hebben gekregen.

Vrijstelling van btw onder UAT


terug naar boven

Bedrijven die onder de UAB vallen, hebben het recht om vrijgesteld te worden van BTW wanneer ze de UAB toepassen. Dit is mogelijk in de volgende situaties:

Voor nieuwe bedrijven gelden de kennisgeving van vrijstelling van btw en de kennisgeving van aanvang van de werkzaamheden onder de bijzondere regeling voor hetzelfde kalenderjaar. Als een nieuwe organisatie niet onmiddellijk overschakelt op de UAT, zal ze het recht hebben om btw-vrijstelling te vragen drie maanden nadat ze een gewone belastingplichtige is geworden. Voor bestaande bedrijven moet worden voldaan aan de inkomstennorm voor landbouwactiviteiten. Om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor btw-vrijstelling in 2023, mogen de inkomsten niet hoger zijn dan 60 miljoen roebel per jaar.

Als de inkomstenlimiet niet wordt overschreden, is het bedrijf dus vrijgesteld van btw.

Negatieve aspecten van de toepassing van de uniforme landbouwbelasting (UAB)

terug naar boven

1) Het is niet mogelijk om accijnsgoederen te verhandelen onder dit belastingregime (met uitzonderingen zoals druiven, wijn, mousserende wijn (champagne), wijnmaterialen en druivenmost van eigen druivenproductie).
2) Als het recht om de UAB te gebruiken verloren gaat berekent de belastingdienst de belasting opnieuw volgens het algemene systeem vanaf het begin van het jaar (wat een veel hogere belasting oplevert). Een bedrijf kan het recht om de UAB toe te passen kwijtraken als:

 • Bijvoorbeeld als een bedrijf stopt met de productie van goederen en begint met de wederverkoop ervan.
 • Als niet wordt voldaan aan de voorwaarde dat ten minste 70% van het inkomen afkomstig moet zijn van de productie van landbouwproducten.

Positieve aspecten van de toepassing van de uniforme landbouwbelasting (UAB):

terug naar boven

Laag belastingtarief: De UAB vervangt belastingen zoals vennootschapsbelasting en onroerendgoedbelasting op onroerend goed dat in de landbouw wordt gebruikt, wat de bedrijfskosten aanzienlijk kan verlagen.
Vrijstelling van de betaling van onroerendgoedbelasting als dit onroerend goed wordt gebruikt voor landbouwproductieactiviteiten.
De belasting moet elke 6 maanden worden betaald, in tegenstelling tot andere belastingstelsels waar dit elk kwartaal (elke drie maanden) is.
Er is geen inkomenslimiet, zoals in andere belastingstelsels. De hoogte van de inkomsten is belangrijk als je btw-vrijstelling wilt aanvragen. Dan moet je het volume van de inkomsten controleren.

Conclusie

terug naar boven

Met zijn vele verschillende speciale belastingstelsels kan zakendoen in Rusland voor sommige buitenlanders ontmoedigend en verwarrend lijken. Met de juiste begeleiding van onze specialisten kun je echter goed geïnformeerde beslissingen nemen, je aan de wet houden en minder belasting betalen dan in andere landen.

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over zakendoen in Rusland.

Geef een reactie