Appartementen zonder woonbestemming in Rusland

De laatste jaren groeit de populariteit van appartementen zonder woonbestemming in Rusland. Deze appartementen zonder woonbestemming worden in het Russisch апартаменты genoemd. Appartementen met woonbestemming worden in Russisch квартиры genoemd. In deze blog post zal ik appartementen zonder woonbestemming op zijn Russisch aanduiden als apartamenty en een appartement met woonbestemming als een kvartira. Op deze … Meer lezenAppartementen zonder woonbestemming in Rusland

Russische аppartementen in аanbouw, de regels vanaf 1 juli 2019

In deze blog post heb ik reeds geschreven over het kopen van Russische appartementen in aanbouw. Maar vanaf 1 juli 2019 zijn nieuwe regels betreffende  Russische appartementen in aanbouw in werking getreden. Waarschijnlijk zullen de nieuwe regels hun weerslag hebben op de prijs van Russische appartementen in aanbouw. Wat is de belangrijkste verandering die per … Meer lezenRussische аppartementen in аanbouw, de regels vanaf 1 juli 2019

BTW in Rusland anno 2019

Ondernemers die actief zijn in Rusland en gebruik maken van het Algemene Russische Belastingstelsel moeten BTW (Налог на Добавленную Стоимость of НДС in het Russisch) afdragen aan de Russische Belastingdienst. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Russische Vennootschapsbelasting wordt BTW in Rusland voor 100% op Federaal niveau afgedragen (en dus niet op regionaal niveau). Omdat BTW … Meer lezenBTW in Rusland anno 2019

Verkoop van een appartement in Rusland, de regels vanaf 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 zijn nieuwe regels in werking getreden betreffende de verkoop van Russisch vastgoed. In verband hiermee heb ik deze oude blog post herschreven. Indien u belangstelling heeft voor de juridische details inzake het verkrijgen van een Russisch appartement, raad ik u aan ook mijn blog post over Russische appartementen in aanbouw en … Meer lezenVerkoop van een appartement in Rusland, de regels vanaf 1 januari 2019

Vennootschapsbelasting in Rusland anno 2019

Hoewel het vereenvoudigde belastingstelsel in Rusland duidelijke fiscale voordelen biedt, is dit stelsel niet voor iedereen geschikt. Het vereenvoudigde belastingstelsel is in beginsel niet bedoeld voor buitenlandse bedrijven die in Rusland een dochteronderneming willen opzetten. Daarom zullen deze dochterondernemingen doorgaans onder het algemene belastingstelsel vallen. Maar wat houdt dit precies in? Hoeveel vennootschapsbelasting zijn zij … Meer lezenVennootschapsbelasting in Rusland anno 2019

De Russische wetswijzigingen die per 1 januari jongstleden zijn ingevoerd

-De Pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd, naar 60 jaar voor vrouwen en naar 65 jaar voor mannen -Een pilot project met een belasting voor freelancers is van start gegaan in 4 regio’s: Moskou, de Moskovskaja Oblast, de Kaloezhskaja Oblast en Tartarstan. Het algemene BTW-tarief is verhoogd van 18 naar 20% -Het minimumloon mag niet langer lager … Meer lezenDe Russische wetswijzigingen die per 1 januari jongstleden zijn ingevoerd

De sancties tegen Rusland en de Russische tegenmaatregelen

  Op deze pagina Introductie De Europese Sancties tegen Rusland De bevoegde autoriteiten Wapenembargo Kapitaalmartkrestricties Aparte Sancties voor de Krim en Sebastopol Invoerverbod Krim Vastgoed op de Krim Verbod op acquisitie op de Krim Verbod op verlenen financiering aan entiteiten op de Krim Rechtmatig handel drijven mag wél Goederen die niet aan de Krim geleverd … Meer lezenDe sancties tegen Rusland en de Russische tegenmaatregelen

Regionale prioriteiten, het Russische vereenvoudigde belastingstelsel anno 2019

Metro Piter

Hoeveel belasting een onderneming precies moet betalen is vaak een ingewikkelde kwestie. Dat is zeker het geval als je in het buitenland gaat ondernemen. In Rusland bestaan echter verschillende belastingstelsels voor het kleinbedrijf. De meeste bekende daarvan is het vereenvoudigde stelsel, dat ik in dit artikel zal bespreken. Het vereenvoudigde belastingstelsel in Rusland wordt in … Meer lezenRegionale prioriteiten, het Russische vereenvoudigde belastingstelsel anno 2019

Ontslag in Rusland

Op deze pagina: De Van Rhijn ontslag in Rusland flowchart Ontslag met wederzijds goedvinden Ontslag bij het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde bepaalde tijd Ontslag op initiatief van de werknemer Ontslag op initiatief van de werkgever Ontslag vanwege liquidatie van de organisatie De functie die de werknemer binnen de organisatie bekleedt komt te vervallen … Meer lezenOntslag in Rusland

Personeel aannemen in Rusland? Deze documenten moet u kennen

Inleiding De Russische bureaucratie is berucht en in het arbeidsrecht is zij met name prominent aanwezig. In deze blog post zet ik alle documenten die nodig zijn bij het aannemen van personeel in Rusland op een rijtje. De hieronder besproken documenten zijn nodig bij het aannemen van Russisch personeel. Als u buitenlands personeel aan wilt … Meer lezenPersoneel aannemen in Rusland? Deze documenten moet u kennen