Werken met een Russische freelancer

Werken met een Russische freelancer

Om in een Rusland woonachtige Rus aan te nemen heeft u, indien Russisch recht van toepassing is, een Russische entiteit nodig, bijvoorbeeld een OOO. Het opzetten en draaiende houden van zo’n entiteit brengt echter kosten met zich mee en niet elk bedrijf is bereid deze direct op zich te nemen.

Als niet Russisch recht, maar bijvoorbeeld Nederlands rechts van toepassing is, bent u verplicht een werkvergunning aan te vragen voor uw Russische werknemer (althans in principe, dit is volgens het UWV een gecompliceerde situatie). Hoe dat ook zij, het verkrijgen van een Nederlandse werkvergunning is geen eenvoudige procedure.

Als u (nog) niet bereid bent een Russische entiteit te openen en ook de Nederlandse werkvergunningsprocedure wilt vermijden kunt u beter een overeenkomst van opdracht aangaan met de Rus in kwestie. In deze blog post ga ik kort in op waar u rekening mee moet houden bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht met een in Rusland woonachtige Rus.

Op deze pagina

Wie kan freelancer zijn in Rusland?
Wie betaalt belasting als een buitelands bedrijf een Russische freelancer inhuurt?
Hoeveel belasting dient er betaald te worden
Moet de Russische freelancer als ondernemer zijn geregistreerd?
Kan je controleren of iemand zich als IP heeft geregistreerd?
Kan je controleren of iemand zich als zelfstandige heeft geregistreerd?
Waar u rekening mee dient te houden
Waarmee wij u kunnen helpen

Wie kan freelancer zijn in Rusland

Naar begin artikel

Als een Rus op niet systematische wijze freelance werk doet voor een opdrachtgever hoeft hij zich niet direct als ondernemer te laten registreren.

Als een Rus wel een onderneming wil registreren ligt een registratie als zelfstandig ondernemer het meest voor de hand. De Russische term hiervoor is индивидуальный предприниматель (vaak kortweg ‘IP’ (ИП) genoemd. Dit is letterlijk te vertalen als ‘zelfstandig ondernemer’. Ik zal in dit stuk ook de term IP hanteren. Niet alleen Russen, maar ook buitenlanders met een tijdelijke of een permanente verblijfsvergunning voor Rusland kunnen zich in Rusland als zelfstandig ondernemer registreren.

De Russische term IP’er moet niet gelijkgesteld worden met de Nederlandse term ZZP’er, hetgeen Zelfstandige Zonder Personeel betekent. Een IP kan wel personeel in dienst hebben. Afhankelijk van het belastingstelsel waarvoor hij kiest kan een IP tot wel 300 hebben man in dienst hebben (in het geval hij betaler is van de Unitaire Agrarische Belasting). Maar de meeste Russische IP’s hebben geen personeel en zijn dus ZZP’ers.

Zoals ik hieronder zal bespreken is een IP registratie geen vereiste om in Rusland voor een opdrachtgever te werken.

Wie betaalt belasting als een buitenlands bedrijf een Russische freelancer inhuurt

Naar begin artikel
Als u als Nederlands of Belgisch bedrijf een Russische zelfstandige inhuurt moet de freelancer zelf belastingaangifte doen en belasting betalen. U kunt hem hierbij natuurlijk hulp aanbieden, bijvoorbeeld door Van Rhijn & Partners in te schakelen.

Hoeveel belasting de Russische zelfstandige moet betalen

Naar begin artikel

Type registratie van RusSoort belastingstelselTarief en naam belastingBeperkingen
GeenAlgemeen stelsel13% inkomstenbelastingNiet bedoeld om systematisch te ondernemen
Zelfstandige (самозанятый)NPD (НПД)4% voor diensten aan natuurlijke personen
6% voor diensten aan rechtspersonen
Toepasbaar tot een omzet van 2,4 miljoen roebel (33 575 euro)
IPAlgemeen stelsel13% inkomstenbelasting
20% BTW (tenzij een ander tarief van toepassing is).Zie mijn blog post over BTW in Rusland.
Geen, maar in het algemeen niet voordelig voor IP om op dit belastingstelsel te werken.
IPVereenvoudigd stelsel, variant 1 (omzet belast)6% van de omzet (tenzij op regionaal een ander tarief is gekozen, zoals bijvoorbeeld het geval is in de republiek Kalmukkië)Omzet mag niet groter zijn dan 150 miljoen roebel (ongeveer 2,1 miljoen euro). Mogelijkheid aftrek kosten zeer beperkt onder deze variant.
IPVereenvoudigd stelsel variant 2Omzet mag niet groter zijn dan 150 miljoen roebel (ongeveer 2,1 miljoen euro).

Op de vraag hoeveel belasting een Russische zelfstandige moet betalen is geen eenduidig antwoord te geven. Dit is afhankelijk van:

 1. Of hij een IP heeft geregistreerd
 2. Welk belastingstelsel op hem van toepassing is.

Het meest voor de hand liggend is dat de Russische freelancer kiest voor een registratie als IP en hierbij kiest voor toepassing van het vereenvoudigde belastingstelsel. Ik heb het Russische vereenvoudigde belastingstelsel in deze blogpost beschreven. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat ik bij het schrijven van dat stuk de toepassing van het vereenvoudigde stelsel op een OOO voor ogen had. Het vereenvoudigde belastingstelsel voor een IP is in grote lijnen hetzelfde, maar net wat anders. In het algemeen zijn de regels van het algemene stelsel voor een IP coulanter dan voor een OOO, waardoor het vereenvoudigde stelsel voor een IP nog voordeliger is.

Net als voor de OOO, komt het vereenvoudigde stelsel voor de IP in 2 varianten. Als de Russische IP diensten aan u levert, kan hij het best kiezen voor wat ik in mijn stuk variant 1 heb genoemd: belasting van de omzet tegen een tarief van 6%. Voor het leveren van diensten is deze variant vrijwel altijd voordeliger. Daarnaast is het voordeel van deze variant is dat hierbij de boekhouding eenvoudiger te voeren is.

Aftrekposten onder variant 1

Ondanks dat 6 % van de omzet belast wordt, mag de IP die variant 1 van het vereenvoudigde stelsel toepast toch een aftrekpost opvoeren, namelijk de bijdragen die hij aan de fondsen heeft betaald. De reeds betaalde bijdragen aan de fondsen mogen voor 100% op de te betalen belasting in mindering worden gebracht als de IP ZZP’er is. Als hij personeel heeft mogen maximaal 50% van de bijdragen aan de fondsen als aftrekbare kosten worden opgevoerd. Met bijdragen aan de fondsen wordt bedoeld:

 • Bijdragen aan het Pensioenfonds
 • Bijdragen aan het Sociale Zekerheidsfonds
 • Bijdragen aan het Fonds voor Verplichte Ziektekostenverzekering

De bijdragen aan de fondsen voor een IP zijn in 2020 vastgesteld op 40874 roebel (ongeveer 508 euro) plus 1% van de inkomsten boven de 300 duizend roebel. De bijdragen aan de fondsen voor een IP zonder personeel zijn overigens veel lager dan die voor een OOO of een IP met personeel. De bijdragen aan de fondsen voor de laatste 2 categorieën bedragen 30% bovenop het bruto salaris!

Moet de Rus per se als ondernemer zijn geregistreerd?

naar begin artikel
Voor systematische inkomsten is het verplicht om je als ondernemer te registreren in Rusland. Maar hierop dient te worden aangemerkt dat, indien een niet als ondernemer geregistreerde persoon inkomsten geniet en hiervan op tijd aangifte doet en 13 % inkomstenbelasting afdraagt, het onwaarschijnlijk is dat hij hiermee in de problemen komt. Hij betaalt in dit geval immers meer dan hij als IP op het vereenvoudigde stelsel zou doen.

De zelfstandige

Het is in elke Russische regio mogelijk om een IP te registreren. Daarnaast bestaat in slechts 4 Russische regio’s momenteel de mogelijkheid om je als zelfstandige te registreren. De Russische term hiervoor is самозанятый. In deze regio’s is het momenteel mogelijk om je in deze vorm te registreren:

 • Moskou
 • De Moskovskaja Oblast
 • Tartarstan
 • De Kaloezhskaja Oblast

Vanaf 1 januari 2020 wordt het aantal regio’s waar Russen zich als zelfstandige kunnen registreren flink uitgebreid. Aan het bovengenoemde rijtje worden de volgende regio’s toegevoegd:

 1. Sint-Petersburg
 2. Oblast Voronezj
 3. Oblast Volgograd
 4. Leningradskaya Oblast
 5. Oblast Nizjni Novgorod
 6. Oblast Novosibirsk
 7. Oblast Omsk
 8. Oblast Rostov
 9. Oblast Samara
 10. Oblast Sachalin
 11. Oblast Sverdlovsk
 12. Oblast Tjoemen
 13. Oblast Tsjeljabinsk
 14. Kraj Krasnojarsk
 15. Kraj Perm
 16. Nenetsië

De boekhoudkundige vereisten voor deze zelfstandige zijn nog eenvoudiger dan voor een IP op het vereenvoudigde stelsel. De belasting die de zelfstandige betaalt heet Belasting op Professionele Activiteiten (Налог на Профессиональную Деятельность of kortweg НПД). Dit zijn de tarieven bij deze belasting:

 • 4% op inkomsten van natuurlijke personen
 • 6% op inkomsten van IP en rechtspersonen

Bijdragen aan de fondsen zijn voor de zelfstandige niet verplicht.

Dit belastingstelsel is alleen toepasbaar voor mensen die minder dan 2,4 miljoen roebel ( 32 915 euro) per jaar verdienen. Als de inkomsten van een zelfstandige over dit bedrag heen gaan verliest hij zijn recht om dit belastingstelsel toe te passen en moet hij als een gewoon burger 13% inkomstenbelasting betalen. Als hij dus verwacht meer dan 2,4 miljoen roebel per jaar te verdienen kan hij beter een IP registreren.

Deze vorm van zelfstandige is een recent fenomeen, de praktijk heeft zich nog niet uitgekristalliseerd. Sommigen zijn van mening dat een zelfstandige geen diensten mag leveren aan buitenlandse opdrachtgevers. Op 5 september 2019 heeft het Russisch ministerie van Financiën echter in een brief aangegeven dat zo’n beperking niet bestaat voor zelfstandigen ( Письмо Минфина России от 05.09.2019 N 03-11-11/68560).

Kan je controleren of iemand zich als IP heeft geregistreerd?

naar begin artikel
Het is mogelijk om te verifiëren dat iemand een IP heeft geregistreerd. Dat kan je doen op dezelfde site van de Russische belastingdienst, waar je bedrijfsgegevens kunt checken. Alle informatie is gratis beschikbaar.

Kan je controleren of iemand zich als zelfstandige heeft geregistreerd?

naar begin artikel
Het is mogelijk om te verifiëren dat iemand zich als zelfstandige heeft geregistreerd. Dat kunt u doen op deze site van de Russische belastingdienst. Hiervoor heeft u het Belastingindentifcatienummer (INN) nodig van de persoon wiens status u wilt controleren.

Waar u rekening mee dient te houden

naar begin artikel
Als u de freelanceconstructie gebruikt als alternatief voor het aannemen van personeel dient u er rekening mee te houden dat u mensen die dit niet per se gewend zijn om althans formeel zich als ondernemer te profileren. Hierbij zijn 2 zaken van belang waarbij u hen mogelijk zou willen compenseren voor het inhuren van externe hulp

Boekhouding

Als u bijvoorbeeld een scheikundige als ZZP’er wil inhuren kunt u niet van hem verwachten dat hij grote boekhoudkundige kennis heeft. Nou is een hele grote boekhoudkundige kennis voor het doen van aangifte onder het vereenvoudigde belastingstelsel niet vereist. Maar vanwege het internationale aspect van de rechtsverhouding en het feit dat er met vreemde valuta gewerkt wordt is het toch aan te raden de boekhouding uit te besteden aan een externe boekhouder. U kunt hiervoor Van Rhijn & Partners inhuren. Wij verzorgen de boekhouding, zodat ‘uw ZZP’er’ zich op zijn vakgebied kan richten en u er ook zeker van kunt zijn dat de nodige belasting betaald wordt.

Valutacontrole

Volgens het RVO vertragen de vereisten van de valutacontrole het betaalproces niet. Hiermee zijn wij het bij Van Rhijn & Partners niet eens. Dit proces levert vrijwel altijd vertraging op en bovendien brengt de bank kosten in rekening aan de rekeninghouder voor het uitvoeren van deze controle.

Waarmee wij u kunnen helpen

naar begin artikel
Van Rhijn & Partners kan een goede tweetalige overeenkomst tussen u en de Russische zelfstandige opstellen. Dat is voor beide partijen voordelig. Als de zelfstandige regelmatig vreemde valuta (bijvoorbeeld euro) ontvangt zal hij in het kader van de valutacontrole een Russischtalig contract aan de bank moeten tonen. U bent erbij gebaat dat wordt vastgelegd dat de zelfstandige op vertrouwelijke wijze omgaat met de gegevens die u hem ter beschikking stelt.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het werken met een Russisch zelfstandige kunt u contact met ons opnemen of hieronder een bericht achter laten.

Geef een reactie