De Gouden Visumregeling van Rusland

De Gouden Visumregeling van Rusland

Veel landen bieden investeerders die aan bepaalde voorwaarden voldoen een Gouden visa, oftewel een verblijfsvergunning op basis van investeringen.
Russen hebben de laatste jaren gebruikt gemaakt van de gouden visamogelijkheden die verscheidene landen bieden. Maar pas kort geleden heeft Rusland zelf ook de mogelijkheden voor buitenlanders om op basis van investeringen een permanente verblijfsvergunning in Rusland te verkrijgen uitgewerkt.

Op deze pagina:

Wat houdt de Gouden Visumregeling van Rusland in?
Aan welke criteria moet je voldoen om voor een gouden visum voor Rusland in aanmerking te komen?

De reden dat een Russische verblijfsvergunning een aanwinst kan zijn
Is het Gouden Visum van Rusland iets voor u?
Niet de meest eenvoudige manier om verblijfsstatus te verkrijgen
Voor wie is het Gouden Visum een passende oplossing?
Verwacht niet als een VIP behandeld te worden
Conclusie

Wat houdt de Gouden Visumregeling van Rusland in?

De term gouden visum is enigszins misleidend, aangezien het hier om een verblijfsvergunning gaat.

Het verschil met de normale procedure voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning in Rusland is dat bij aanvraag op basis van investering je direct een permanente verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Terwijl je bij het volgen van de reguliere procedure eerst een tijdelijke verblijfsvergunning aan moet vragen, voordat je voor een permanente verblijfsvergunning in aanmerking komt.

Aan welke criteria moet je voldoen om voor een gouden visum voor Rusland in aanmerking te komen?

Er zijn grofweg 3 categorieën ‘investeringen’ op basis waarvan je een gouden visum kunt ontvangen. 

Een project van maatschappelijk belang

 • De buitenlandse burger heeft gedurende de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag voor een verblijfsvergunning in de Russische Federatie minimaal 15 miljoen roebel geïnvesteerd in maatschappelijk belangrijke projecten in de Russische Federatie.

Hierbij rijst natuurlijk de vraag: wat is dan precies een ‘project van maatschappelijk belang’?
Dit is verder niet gedefinieerd, maar een brief van het hoogste uitvoerende gezag van de regio van de Russische Federatie waarin dit maatschappelijk project heeft plaatsgevonden geldt als bewijs dat dit is gebeurd. Als het geld bijvoorbeeld in de stad Sint-Petersburg zou worden geïnvesteerd, betekent dit dat er een brief van de gouverneur van Sint-Petersburg nodig is. Echter heeft natuurlijk niet iedereen de connecties om zo’n brief te bemachtigen.

Een bedrijf in Rusland oprichten dat aan bepaalde voorwaarden voldoet

Een andere manier waarop men op basis van investeringen een permanente verblijfsvergunning kan krijgen, is door in Rusland een bedrijf op te richten dat aan bepaalde vereisten voldoet (2 jaar actief en minstens 4 miljoen roebel aan betaalde belastingen).

Er is nog een manier waarop een aandeelhouder van een in Rusland gevestigd bedrijf aan de voorwaarden voldoet, namelijk als dit bedrijf tenminste 30 miljoen roebel heeft geïnvesteerd en 6 miljoen roebel belasting heeft betaald.

Alhoewel de criteria voor een investering in een bedrijf duidelijker zijn gedefinieerd dan die voor investering in een ‘project van maatschappelijk belang’, zijn er niet heel veel buitenlanders die aan die criteria voldoen.

Investeren in nieuw vastgoed in Rusland

Het derde criterium, dat betrekking heeft op investeringen in Russisch onroerend goed, is het meest praktische voor de meeste mensen: buitenlandse investeerders die Russisch onroerend goed (van welk type dan ook) kopen wanneer het in aanbouw is of binnen 2 jaar nadat het is opgeleverd hebben het recht om direct een permanente verblijfsvergunning in Rusland aan te vragen als hun investering aan de volgende criteria voldoet:

 • Een kadastrale waarde van minstens 50 miljoen roebel als het object zich in Moskou bevindt.
 • Een kadastrale waarde van minstens 20 miljoen roebel als het object zich bevindt in het Verre Oosten van Rusland (Dalnyj Vostok).
 • Een kadastrale waarde van minstens 25 miljoen roebel als het object zich in een andere Russische regio bevindt.
 • De buitenlander is minstens gedurende een periode van 1 jaar ononderbroken eigenaar geweest van het object
 • Er mag geen hypotheek of andersoortige beperking op het object rusten

De reden dat een Russische verblijfsvergunning een aanwinst kan zijn

Als je burger van een land bent dat momenteel door Rusland als ‘onvriendelijk’ wordt aangemerkt en tegelijkertijd eigenaar bent van vastgoed in Rusland kan het verkrijgen van een permante verblijfsvergunning voor Rusland een manier zijn om eindelijk je appartement te verkopen (en het geld van de verkoop te ontvangen).

Momenteel beschouwt Rusland alle lidstaten van de EU, de VS en een hoop andere landen als onvriendelijk jegens Rusland.

 • Met een verblijfsvergunning hoef je niet constant een nieuw visum aan te vragen. Iedereen die recentelijk een Russisch visum aan heeft gevraagd zal gemerkt hebben dat dit veel duurder is geworden.
 • Alleen met een Russische verblijfsvergunning kan je je registreren als wonende in je eigen appartement in Rusland. 

Het voordeel van een dergelijke registratie is dat:

 • Je als huiseigenaar een beetje beter beschermd bent. In Rusland mag iemand in principe niet zijn ‘enige woning’ ontnomen worden (tenzij deze verhypothekeerd is). En alleen met een verblijfsvergunning geldt een buitenlanders als woonachtig in Rusland (met een visum is hij slechts tijdelijk verblijvend). Met zo’n registratie is het daarom makkelijker te beargumenteren dat dit je enige woning is.
 • Iedereen die regelmatig met een visum naar Rusland reist en daar langer dan een week verblijft weet wat een enorm gedoe het is om een tijdelijke registratie als visumhouder te krijgen, elke keer opnieuw. Welnu, een permanente registratie komt niet te vervallen als je het land uitreist. Je maakt een keer zo’n registratie en bent klaar, tenzij je verhuisd natuurlijk.
 • Voor degenen het geld hebben om op basis van een investering in aanmerking te komen voor een Russische verblijfsvergunning is dit waarschijnlijk niet relevant, maar het moet toch vermeld worden: met een Russische verblijfsvergunning heb je gratis toegang tot medische zorg in Rusland.

Veel vermogende Russen (die dit recht al hun hele leven hebben) maken hier geen gebruik van. Zij gaan liever naar commerciële privéklinieken.

De gratis zorg die de overheid in Rusland biedt is inderdaad niet altijd geweldig. Maar in grote steden als Moskou en Sint-Petersburg is hij ook niet ondermaats. Als je een geduldig persoon bent en het niet erg vind om in rijen te staan kun je in veel gevallen de zorg krijgen die je nodig hebt.

 • Met een permanente verblijfsvergunning kun je in elke regio van Rusland werken en met een tijdelijke verblijfsvergunning kun je alleen in de regio werken waar je dit document hebt verkregen.

Is het Gouden Visum van Rusland iets voor u?

Of het Russisch gouden visumprogramma iets voor jou is hangt af van je persoonlijke omstandigheden en jouw evaluatie van de winstgevendheid van de ‘investeringen’ waaraan je moet voldoen.

Niet de meest eenvoudige manier om verblijfsstatus te verkrijgen

Voor de meeste mensen die een verblijfsvergunning voor Rusland willen verkrijgen is het gouden visum waarschijnlijk niet de beste optie. Er zijn namelijk andere manieren om een Russische verblijfsvergunning te verkrijgen. Mensen met een Russische echtgenoot of echtgenote kunnen bijvoorbeeld zonder quota een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen.

Buitenlanders die niet getrouwd zijn en ook niet ouder zijn van een kind met de Russische nationaliteit kunnen proberen in aanmerking te komen voor quota. Ondanks de huidige politieke situatie heeft een Nederlander of een Belg hierbij vaak een betere slagingskans dan veel andere nationaliteiten.

Voor wie is het Gouden Visum een passende oplossing?

Voor mensen die bereid zijn minstens 183 dagen per jaar in Rusland door te brengen en nu al voldoen aan een of meerdere van de criteria is het programma zeker aantrekkelijk.

Ook voor mensen die van plan zijn naar Rusland te verhuizen en in Rusland een woning in aanbouw (of een pas opgeleverde woning) te kopen is het programma geschikt.

Het is anno 2024 helaas niet meer zo volledig om Russisch vastgoed in aanbouw te kopen als het enkele jaren geleden was, maar vergeleken met prijzen in veel andere landen zijn woningen in Rusland goedkoper.

Verwacht niet als een VIP behandeld te worden

In veel landen met gouden visaprogramma’s is het investeren van het minimale bedrag eigenlijk het enige criterium. Maar niet in Rusland.

Aanvragers van een verblijfsvergunning op basis van de gouden visumregels zijn niet uitgezonderd van het doen van examen om hun kennis van Russische taal, geschiedenis en wetgeving aan te tonen.

Nou is dit een horde die ook wel te nemen valt als u het echt wilt, maar mensen zonder voorkennis van de Russische taal zullen hier wel hard voor moeten studeren gedurende enkele maanden.

Conclusie

Alhoewel de Russische gouden visumregels niet zo ruimhartig zijn en zij voor velen niet de meest geschikte optie zijn, zullen zij ,desalniettemin, voor sommigen zeer passend zijn.

Als je nu al voldoet aan een of meer van de criteria voor het gouden visum kan je een consult met ons boeken, zodat wij je kunnen helpen plannen en je gedurende het proces begeleiden.

En als je interesse hebt in de koop van een nieuwe woning of een commercieel pand in Sint-Petersburg, dan kunnen wij je helpen met het uitzoeken van het meest geschikte object en het kopen daarvan.

Geef een reactie