Russische anti-crisis maatregelen in verband met COVID-19 pandemie
Van Rhijn & Partners, Saint Petersburg Russia

Russische anti-crisis maatregelen in verband met COVID-19 pandemie

Gister, op woensdag 25 maart kondigde president Poetin een aantal maatregelen tegen de nieuwe crisis aan. Hieronder de belangrijkste. Een aantal van deze maatregelen zullen nog uitgewerkt moeten worden in wetgevende instrumenten. 

De week van 30 maart tot 3 april is geen werkweek.

Deze maatregel is erop gericht verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Werkgevers moeten overigens wel salaris betalen gedurende deze week.

Essentiële sectoren zijn uitgezonderd van deze maatregel. Dit zijn: 

  • Bedrijven die een rol hebben bij de voedselvoorziening en andere essentiële levensbehoeftes van de bevolking
  • Medische organisaties en apotheken
  • Bedrijven die non-stop werken (непрерывно действующие организации). Deze term is gedefinieerd in artikel 113 van de Russische Arbeidswet. Het zijn kortom bedrijven die om technische reden de activiteiten niet zo maar stil kunnen leggen (bijvoorbeeld een melkveehouderij met koeien die elke dag gemolken moeten worden).
  • Hulpdiensten (brandweer en dergelijke)
  • Bepaalde bedrijven in de transportsector

Hier een link naar de originele Oekaze (in het Russich). 

Hulp voor ZZP’ers

Poetin heeft de Centrale Bank opdracht gegeven maatregelen te nemen om leningen aan ZZP’ers te verlengen indien zij om objectieve redenen in zwaar weer terecht zijn gekomen. 

In deze blog post kunt u meer informatie vinden over wie in Rusland als een ZZP’er kan werken.

Uitstel van alle belastingen behalve BTW

Het midden- en kleinbedrijf zal 6 maanden uitstel van betaling van alle belasting behalve BTW krijgen. 

Bovendien kunnen microbedrijven (Russische bedrijven met niet meer dan 15 werknemers en niet meer dan 120 miljoen roebel omzet) ook uitstel van betaling voor premies aan de fondsen krijgen.

Een moratorium van een half jaar voor failisementsaanvragen en voor schuldvorderingen tegen bedrijven.

Gedurende een periode van 6 maanden kunnen bedrijven niet het faillissement van andere bedrijven aanvragen. Bedrijven kunnen nog wel zelf hun faillissement aanvragen. 

Lagere bijdragen aan de fondsen voor werknemers van midden- en kleinbedrijf (15 in plaats van 30%)

Voor het gedeelte van het salaris boven het minimumloon (минимальный размер оплаты труда of МРОТ in het Russisch) worden de bijdragen aan de fondsen (Pensioenfonds en andere fondsen) verlaagd van 30 naar 15%.

Op deze website vindt u een overzicht van de huidige minimumlonen in Rusland. Deze verschillen per regio.

Poetin merkte op dat de lagere bijdrage aan de fondsen niet gepland is als een tijdelijke, maar als een permanente maatregel, als een aanmoediging voor de werkgevers om de lonen te verhogen (en niet mensen zwart te laten werken).

Verhoogde dividendbelasting op dividendbetalingen naar het buitenland

Het voorstel luidt om deze belasting te verhogen tot 15%.

Een nieuwe belasting op bankdeposito’s van meer dan 1 miljoen roebel

Momenteel zijn rente inkomsten uit Russische bankdeposito’s niet belast. Poetin heeft voorgesteld deposito’s van meer dan een miljoen roebel te belasten tegen een tarief van 13%. De rente inkomsten zullen belast worden, niet het gehele bedrag. 

Geef een reactie