Een bedrijf opzetten in Oezbekistan

Een bedrijf opzetten in Oezbekistan

Met stabiele groeicijfers van rond de 5 procent per jaar en een bevolking van 35.6 miljoen mensen is Oezbekistan voor velen een aantrekkelijk land om zaken te doen.

Op deze pagina

Waarom zakendoen in Oezbekistan
Geen manier om sancties te ontlopen
Kan een Buitenlander of een Buitenlands Bedrijf Enig Aandeelhouder Zijn van Een Bedrijf in Oezbekistan?
Matroshkastructuurverbod
Welke ondernemingsvormen  zijn er in Oezbekistan?
Kan een Buitenlander ook een Eenmanszaak registreren in Oezbekistan?
Kan een buitenlands persoon of bedrijf een vennootschap oprichten in Oezbekistan?
Kan een Buitenlander Directeur Zijn van een Bedrijf in Oezbekistan?
Wat zijn de Vereisten voor een Juridisch Adres in Oezbekistan?
Heeft Oezbekistan Valutacontrole?
Mag een Oezbeeks Bedrijf Vreemde Valuta Aanhouden of is het verplicht deze (Gedeeltelijk) om te Wisselen voor Lokale Valuta?
Hoeveel Belasting Betaalt een Bedrijf in Oezbekistan?
Voor de eenmanszaak in Oezbekistan gelden de volgende tarieven:
Omzetbelasting voor eensmanszaken in Oezbekistan (dus voor omzet tussen 100 miljoen en 1 miljard som)
Belasting voor rechtspersonen in Oezbekistan
Conclusie

Waarom zakendoen in Oezbekistan

terug naar boven

Oezbekistan kent, zoals hieronder besproken, een gunstig vestigingsklimaat en heeft een rits aan vrijhandelsovereenkomsten gesloten met nabijgelegen landen. Het is daarom goed mogelijk vanuit Oezbekistan de hele Centraal Aziatische markt te bedienen.

Geen Manier om Sancties te Ontlopen

terug naar boven

Als u wist of behoorde te weten dat goederen die onder de sancties vallen via Oezbekistan in Rusland terecht zouden komen dan bent u strafbaar.

Veel handel met Rusland is echter nog wel toegestaan, maar verloopt vanwege praktische bezwaren bijzonder stroef. Hier zou een bedrijf in een land als Oezbekistan uitkomst kunnen bieden. 

Kan een Buitenlander of een Buitenlands Bedrijf Enig Aandeelhouder Zijn van Een Bedrijf in Oezbekistan?

terug naar boven

Een buitenlander of een buitenlands bedrijf kan de enige aandeelhouder zijn van een bedrijf in Oezbekistan.

Maar net als in Rusland een Matroshkastructuurverbod

terug naar boven

Net als in Rusland is het in Oezbekistan verboden dat een rechtspersoon met 1 aandeelhouder de enige aandeelhouder is van een bedrijf in Oezbekistan. 

Welke ondernemingsvormen  zijn er in Oezbekistan?

terug naar boven

Oezbekistan kent de volgende ondernemingsvormen:

 • De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (equivalent van Nederlandse BV), in het Oezbeeks wordt dit de “Mas’uliyati cheklangan jamiyat” (MChJ) genoemd
 • De aandeelhoudersmaatschappij Aksiyadorlik jamiyati” (AJ), deze rechtsvorm is het best te vergelijken met de Naamloze Vennootschap in Nederland. 
 • De Privé-onderneming (Xususiy korxona in het Oezbeeks), dit is een onderneming met rechtspersoonlijkheid die niet meer dan 1 aanheelhouder mag hebben.
 • De eenmanszaak (Yakka tartibdagi tadbirkor in het Oezbeeks). Net als in Nederland heeft in Oezbekistan de eenmanszaak geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid en is de oprichter volledig aansprakelijk voor de schulden van deze zaak.

Kan een Buitenlander ook een Eenmanszaak registreren in Oezbekistan?

terug naar boven

Buitenlanders kunnen zich ook laten registreren als eenmsnzaak in Oezbekistan, mits zij eerst een verblijfsvergunning hebben verkregen.  

De regels voor het zakendoen als eenmanszaak zijn in Oezbekistan echter anders, namelijk:

 • Niet meer dan 4 personeelsleden
 • De belangrijker beperking is dat in Oezbekistan een eenmanszaak enkel een van de toegestane activiteiten uit mag voeren. Deze activiteiten zijn vastgelegd in een Verordening van de Oezbeekse overheid. Deze lijst kent 4 hoofdcategorieën en 85 concrete activiteiten. De hoofdcategorieën zijn:
  • Detailhandel
  • Ambachtelijke activiteiten overeenkomstig de lijst in de wetgeving (niet geconcretiseerd in deze verordening)
  • Andere huishoudelijke diensten
  • Andere activiteiten

Kan een buitenlands persoon of bedrijf een vennootschap oprichten in Oezbekistan?

terug naar boven

Ja, een buitenlands persoon of bedrijf kan een bedrijf oprichten in Oezbekistan en hiervan de enige aandeelhouder zijn.

Kan een Buitenlander Directeur Zijn van een Bedrijf in Oezbekistan?

terug naar boven

Een buitenlander kan directeur van een bedrijf in Oezbekistan zijn. Als hij een verblijfsvergunning voor Oezbekistan heeft heeft hij geen werkvergunning nodig.

Zonder verblijfsvergunning moet hij eerst een werkvergunning verkrijgen.

Wat zijn de Vereisten voor een Juridisch Adres in Oezbekistan?

teug naar boven

Behalve voor bepaalde IT-bedrijven is het voor Oezbeekse bedrijven verplicht een echt adres te hebben waar zij zich bevinden (een post-adres volstaat dus niet).

Als de aandeelhouder woont, kun je overwegen om het bedrijf op het woonadres van de aandeelhouder te registreren, maar er bestaat weinig helderheid over of dit inderdaad is toegestaan. Kortweg kan men stellen dat een woonadres alleen door kleine bedrijfjes mag worden gebruikt.

Verder zijn de adresvereisten in Oezbekistan behoorlijk stringent. De brievenbusfirma kan er niet bestaan.

Als het bedrijf onder het algemene belastingstelsel valt en daarmee betaler van BTW is moet het adres van dit bedrijf minstens 18 vierkante meter groot zijn. 

Heeft Oezbekistan Valutacontrole?

terug naar boven

Voor degenen die bekend zijn met het zakendoen in Rusland behoeft de term ‘valutacontrole’ geen nadere toelichting.

Net als Rusland kent Oezbekistan valutacontrole.

In Rusland wordt deze procedure gekenmerkt door het wantrouwen waarmee de overheid naar ondernemers die internationaal zakendoen kijkt. 

In Oezbekistan zijn deze regels iets gematigder.

Maar desalniettemin belangrijk om deze regels te kennen:

 • Een Oezbeeks bedrijf mag zonder speciale toestemming geen rekening openen in het buitenland (tenzij in een bilateraal verdrag is bepaald dat zulke toestemming niet nodig is).
 • Nadat een Oezbeeks bedrijf rekeningen in het buitenland heeft geopend moet het de belastingdienst in Oezbekistan melden dat deze rekening geopend is.
 • Voor het verrichten van een buitenlandse investering voor een bedrag hoger dan 10 duizend dollar is toestemming nodig
 • Voor het verstrekken van leningen aan niet residenten is toestemming vereist
 • Voor overmaken van geld voor aankoop van buitenlands vastgoed is toestemming vereist

De volgende valuta operaties zijn onderhevig aan toezicht van de centrale bank van Oezbekistan:

 • Import (naar Oezbekistan) van goederen of diensten
 • Het betalen van boetes door residenten voor het niet voldoen aan verplichtingen, overeenkomstig boetebeding import- of exportcontract
 • Dividend dat aan buitenlandse aandeelhouders betaald wordt
 • Betaling van royalties aan niet residenten
 • Betaling voor import van diensten
 • Betaling aan niet residenten voor verkoop aandelen in Oezbeekse bedrijven en voor verkoop vastgoed in Oezbekistan
 • Terugbetaling lening of anderssoortige kredietovereenkomst aan niet resident
 • Als een natuurlijk persoon meer dan 100 miljoen som (ongeveer 7350 euro) in een jaar naar het buitenland overmaakt 
 • Ontvangst van geld van een rechtspersoon uit het buitenland op de rekeningen van een natuurlijke persoon die ingezetene is van de Republiek Oezbekistan 

Oezbekistan experimenteert met het geleidelijk loslaten van deze stringente regelgeving.

Mag een Oezbeeks Bedrijf Vreemde Valuta Aanhouden of is het verplicht deze (Gedeeltelijk) om te Wisselen voor Lokale Valuta?

terug naar boven

Sinds 2017 hoeven bedrijven in Oezbekistan hun omzet in vreemde valuta niet langer automatisch om te zetten in Oezbeekse som.

Euro-opbrengst mag dus in euro’s worden aangehouden. Het is echter niet toegestaan deze euro’s over te maken naar een andere bank in Oezbekistan, hetgeen je zou kunnen willen, omdat een andere bank bijvoorbeeld een gunstiger wisselkoers biedt. 

Ook geeft het feit dat Oezbekistan tot 2017 wel verplichtte om een gedeelte van de omzet in vreemde valuta om te zetten in lokale valuta aan dat dit een bekende maatregel is in het land, waartoe men in een crisissituatie weer op terug zou kunnen grijpen.

Hoeveel Belasting Betaalt een Bedrijf in Oezbekistan?

terug naar boven

Voor het kleinbedrijf zijn er allerlei speciale belastingregimes in Oezbekistan.

Voor de eenmanszaak in Oezbekistan gelden de volgende tarieven:

terug naar boven

OmzetTot 100 miljoen som per jaar (ongeveer 7500 euro)Tussen 100 miljoen en 1 miljard som per jaar (ongeveer 75.000 euro)Meer dan 1 miljard som per jaar
Sociale lasten 1 minimale pensioensbijdrage per jaar (momenteel 330.000 som, ongeveer 25 euro) idemidem
InkomstenbelastingVast bedrag of percentage
Ondernemers met een omzet van minder dan 100 miloen som per jaar kunnen ervoor kiezen om een vast bedrag belasting te betalen in plaats van gedetailleerd aangifte te doen.Dit vaste bedrag verschilt per activiteit en per vestigingsplaats van de ondernemer. Het vaste bedrag is hoger in Tashkent dan in andere gebieden van Oezbekistan. In Tashkent bedraagt dit vaste bedrag voor sommige activiteiten 1 miljoen som per maand (ongeveer 75 euro).  
geengeen
OmzetbelastinggeenJa (optioneel)nee

Omzetbelasting voor eensmanszaken in Oezbekistan (dus voor omzet tussen 100 miljoen en 1 miljard som)

terug naar boven

Tarief
Algemeen tarief4%
Belastingbetalers actief in detailhandel in een 
Stad met meer dan 100 duizend inwoners4%
Plaats met minder dan 100 duizend inwoners2%
Moeilijk toegangelijk en bergachtige gebied1%
Voor handel in tabaksproducten 4%
Apotheken groothandel en detailhandel in een
Stad met meer dan 100 duizend inwoners3%
Plaats met minder dan 100 duizend inwoners2%
Moeilijk toegangelijk en bergachtige gebied1%
Ondernemers die zich bezighouden met inkoop en opslag van agrarische productie4% van de omzet of 25% van de winst
Ondernemers in e-commerce (goederen of diensten)2%
Aparte categorieën invalide ondernemers0%

Belasting voor rechtspersonen in Oezbekistan

terug naar boven

Voor rechtspersonen in Oezbekistan geldt grofweg dezelfde onderverdeling als voor eenmanszaken:  met een omzet tussen 100 miljoen en 1 miljard som kun je gebruik maken van de omzetbelasting, hetgeen in de meeste gevallen voordelig zal zijn. Met een omzet van meer dan 1 miljard som per jaar is de omzetbelasting niet langer een optie. Bedrijven met een omzet van meer dan een miljard som per jaar  betalen belasting volgens het algemene stelsel, dat houdt het volgende in:

WinstbelastingAlgemeen tarief15%
Ondernemers in e-commerce (opname in nationaal register vereist)7,5%
Bedrijven die ondernemen op het sociale vlak0%
BTWAlgemeen tarief12%
Enkele uitzonderingsgevallen opgenoemd in artikel 260 en 264 van de Belastingwet0%
Vermogensbelasting voor organisaties1,5% van belastbare waarde 

Conclusie

terug naar boven

Ik hoop dat deze blogpost je een goed globaal overzicht heeft gegeven van de mogelijkheden die het zakendoen in Oezbekistan je kan bieden. Van Rhijn & Partners kan helpen met het registreren van ondernemingen in Oezbekistan, het voeren van de boekhouding in Oezbekistan en helpen met het verkrijgen van benodigde vergunningen en visa in Oezbekistan.

Geef een reactie